Szkoła lidera służby zdrowia

 

Zarządzasz ludźmi? Zarządzasz placówką? Zdobądź i potwierdź swoje kompetencje lidera!

Zarządzanie sytuacyjne to jedno z efektywniejszych narzędzi, które umożliwia dostosowanie stylu kierowania do potrzeb poszczególnych pracowników. Lider stosuje odpowiednie styl przywództwa, stosownie do poziomu kompetencji, na którym znajduje się dany pracownik

Podczas szkolenia wykorzystujemy grę symulacyjną umożliwiająca weryfikację własnej skuteczności osobistej i zespołowej.

Ponieważ efektywna praca to nie tylko sprawny umysł, ale i łatwość korzystania z odpowiednich narzędzi, naszą szkołę uzupełniamy o zwarty moduł najważniejszych umiejętności praktycznych analizy danych z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel. Od teraz sprawniej przygotujesz wszelkie dane, niezbędne do codziennej pracy ze swoimi pracownikami.

 

Skorzystaj z doświadczenia naszych praktyków i zdobądź certyfikat potwierdzający kompetencje!

Szkoła lidera to 3 dni intensywnych, praktycznych szkoleń!

 

Zarządzanie zespołem (16h)

Praktyczny warsztat wspomagający zarządzanie zespołem, w trakcie którego uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację zindywidualizowanego podejścia do zadań realizowanych przez podwładnych. Dodatkową atrakcyjnością tego szkolenia jest zastosowanie do ww. tematów gry biznesowej "Winnica", jako narzędzia wspierającego procesy rozwojowe ludzi i całych organizacji. To symulacja funkcjonowania placówki w zmieniającym się otoczeniu, umożliwiająca weryfikację własnej skuteczności osobistej i zespołowej.

  • Zasady funkcjonowania modelu zarządzania sytuacyjnego w oparciu o teorię Herseya i Blancharda:
  • Metodologia diagnozy zespołu 180 stopni
  • Praktyczne zastosowanie diagnozy 180 stopni i wypracowanie indywidualnych rozwiązań
  • Motywacyjne delegowanie zadań w oparciu o zrealizowaną diagnozę 180
  • Wykorzystanie gry strategicznej w sytuacyjnym modelu zarządzania.

 

Analiza danych przy użyciu oprogramowania MS Excel (8h)

Zarządzanie zespołem, to nie tylko umiejętności lidera. To także analiza obciążenia, tworzenie grafików i harmonogramów, poszukiwanie lepszego sposobu na wykorzystanie posiadanych zasobów.
Proponowany warsztat skupia się na najważniejszych narzędziach analizy i harmonogramowania:

  • Formatowanie warunkowe
  • Tworzenie podsumowań, funkcje sumujące
  • Zaawansowane filtrowanie i sortowanie danych
  • Zaawansowane narzędzia edycji wykresów
  • Efektywne tabele przestawne